Info

Een LEV!pakket voor gastouders:

 • … is ontwikkeld door een ervaren leerkracht basisonderwijs.
 • … is eenvoudig te integreren in de dagelijkse praktijk.
 • … is zeer uitgebreid en bestaat uit boeken, spellen en speelgoed, creatief materiaal, cd’s/dvd’s en een informatiemap voor de gastouder.
 • … stimuleert de ontwikkeling van de belangrijkste speel-leergebieden: taal/spraak, rekenen, sociaal-emotioneel, motoriek en creatief.
 • … is direct inzetbaar; je hoeft geen training te volgen of een ingewikkelde handleiding te lezen.
 • … is ontwikkeld voor kinderen van 0 – 6 jaar maar bevat tevens spel-ideeën voor oudere kinderen.
 • … sluit aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen in verschillende leeftijden.
 • … zorgt ervoor dat ieder kind op zijn eigen leeftijds- en ontwikkelingsniveau kan meedoen aan de activiteiten.
 • … bevat ook diverse onderdelen die kinderen zelfstandig kunnen gebruiken.
 • … is geen abonnement; je kunt op ieder gewenst moment een los pakket bestellen en zit nergens aan vast.
 • … wordt bij je thuis gebracht en opgehaald.

Kortom:

Een LEV!pakket voor gastouders is een didactisch verantwoord themapakket dat de ontwikkeling van kinderen op de belangrijkste vakgebieden stimuleert. Het pakket is een samenvoeging van het aanbod van een spelotheek, bibliotheek en lesmethode en zit dus boordevol materiaal en spel-ideeën. Het biedt de gastouder handvaten om met individuele kinderen of groepjes direct aan de slag te gaan.

Binnenkort foto's

Aanvullende informatie:

Hoewel de activiteiten vooral bedoeld zijn als voorbereiding op de basisschool, zijn veel activiteiten ook geschikt gemaakt voor kinderen van 4 jaar en ouder. Kinderen uit de onderbouw vinden het enorm interessant om jongere kinderen deelgenoot te maken van wat zij al weten en kunnen. Door deze ‘grotere kinderen’ erbij te betrekken, ontwikkelen zij zich op sociaal-emotioneel gebied en krijgen ook zij een verdieping en verbreding van hun kennis en vaardigheden. Alle activiteiten kun je zelf inplannen, er is geen vaste volgorde. Zo kun je ieder kind bieden wat het nodig heeft, op een moment dat het jou uitkomt. Ook kun je activiteiten nog eens terugpakken of herhalen als kinderen later in de week/periode nogmaals komen.

De activiteiten zijn zo veel mogelijk geschikt gemaakt voor:

 • Eenmalig aanbieden
 • Herhaling
 • Verdieping/verbreding
 • 1 kind, enkele kinderen en je hele opvanggroep

Door de thematische aanpak, voelen kinderen zich meer verbonden met elkaar: alle kinderen spelen en werken immers binnen hetzelfde onderwerp.

Veel ouders vinden het heel prettig dat gastouders thematisch werken omdat dit op veel scholen ook gebeurt. Ze hebben het gevoel dat de kinderen dan beter voorbereid zijn op de schoolse situatie en ervaren de samenhang van de aangeboden activiteiten als heel prettig. Ze weten beter wat er speelt bij hun kind en verdiepen zich zelf ook vaak in het thema. Er is een mooie rode draad te herkennen tussen de activiteiten die de kinderen thuis en bij de gastouder doen.

Ze merken dat hun kind meer betrokken is bij thema-activititeiten, dan bij ‘losse’ activiteiten. Ook zijn veel ouders van mening dat de opgedane kennis en vaardigheden beter blijven hangen bij de kinderen en dat ze met nog meer plezier naar de gastouder gaan.

Een LEV!pakket staat dus garant voor een win-win-situatie voor gastouders, kinderen en vraagouders!

 

nijn info

 

kikker info

 

dikkie dik info

Referenties